Acasă Politica Eugen Ţapu-Nazare raportează nemţenilor, Raport de activitate al mandatului de Senator 2012-2016

Eugen Ţapu-Nazare raportează nemţenilor, Raport de activitate al mandatului de Senator 2012-2016

1404
1
DISTRIBUIȚI

În calitatea mea de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ, colegiul uninominal nr.1 Piatra Neamţ, de la începutul mandatului meu şi până la sesiunea care s-a încheiat la data de 1 iunie 2016, am susţinut şi depus în scris un număr de:

n  54 de iniţiative legislative

n  6 declaraţii politice

n  9 moţiuni

n  54 de luări de cuvânt în plen.

Prezentul raport de activitate reflectă acţiunile pe care le-am întreprins conform respon-sabilităţilor, obligaţiilor şi drepturilor pe care le am în Senatul României, fiind, în acelaşi timp, activ şi implicat în viaţa comunităţilor din colegiul senatorial şi din judeţ.

 

Luări de cuvânt, declaraţii politice

Prin declaraţiile politice adresate în scris am făcut cunoscute problemele locale şi am cerut soluţii concrete la situaţiile cu care se confruntă cetăţenii judeţului Neamţ, pentru că toată activitatea mea de parlamentar a fost, este şi va fi concentrată către problemele şi nevoile cu care se confruntă nemţenii, care m-au mandatat ca parlamentar de Neamţ şi pe care îi reprezint în Parlamentul României.

Luările de cuvânt în plen, în număr de 54, şi declaraţiile politice au atins cele mai stringente probleme cu care am intrat în contact în timpul audienţelor acordate la sediul Biroului parlamentar, dar şi problemele ridicate la nivelul Parlamentului.

Astfel, una din declaraţiile mele politice a avut ca subiect situaţia românilor din afara ţării, care trebuie respectaţi şi trebuie să li se asigure toate posibilităţile necesare de a participa, asemeni celor aflaţi în ţară, la un proces electoral organizat în condiţii decente.

O altă declaraţie politică a venit  în sprijinul cetăţenilor cu credite în franci elveţieni.  Având în vedere că intrarea în incapacitate de plată a unui număr mare de români reprezenta  o problemă majoră,  am solicitat o şedinţă de urgenţă a Guvernului României şi o asumare a primului-ministru pentru a limita expunerea la riscurile pieţei a tuturor celor care au luat credite.

De asemenea, medicii de fa-milie din Piatra Neamţ mi-au adus la cunoştinţă o situaţie gravă cu care se confruntă. Instituţiile care deţin imobilele, în care  funcţionează cabinetele medicale, au decis să modifice chiria, punând astfel în pericol activitatea de medicină de familie în judeţul Neamţ, situaţie pe care  am transmis-o  Executivului.

 

Iniţiative legislative

 

Iniţiativele legislative, în număr de 54, au cuprins domenii importante de activitate, printre care:

n  Legea educaţiei naţionale

n  Modificări ale Codului fiscal

n  Activitatea de prevenţie în sănătate

n  Statutul aleşilor locali

n  Reforma în domeniul sănătăţii

n  Protecţia mediului

n  Sistemul unitar de pensii publice

n  Organizarea şi funcţionarea poliţiei române

n  Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

n  Liberul acces la informaţii publice

n  Salarizarea personalului plătit din fonduri publice

n  Recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celor decedaţi.

 

Preşedinte al Comisiei Economice

În data de 7 septembrie 2015, am fost ales Preşedinte al Comisiei Economice, industrii şi servicii din Senatul României.

În această legislatură, în perioada 19 decembrie 2012 – 28 iunie 2016, au fost primite la comisie un număr de 321 de rapoarte din care 304 au fost finalizate şi un număr de 294 de avize din care 275 au fost fina-lizate.

În cele două sesiuni ale anului 2015 au fost dezbătute şi finalizate 77 de rapoarte şi 63 de avize. Au fost totodată analizate un număr de 21 de documente europene asupra cărora comisia şi-a exprimat punctul de vedere prin rapoarte, avize sau procese verbale.

În prima sesiune a anului 2016 au fost primite 42 de rapoarte din care au fost finalizate 34 şi un număr de 53 de avize, din care au fost finalizate 43. A fost analizat un număr de 33 de documente europene.

În acord cu obiectul de activitate al comisiei, în această perioadă menţionăm reglementări care se referă, în principal, la:

– achiziţiile publice – noul pachet privind achiziţiile publice, proiecte de lege ale Guvernului, care transpun în legislaţia naţională un număr de trei directive, realizându-se o separare a reglementării între achiziţiile clasice, achiziţiile sectoriale (gaze şi energie termică, energie electrică, apă, servicii de transport, porturi şi aeroporturi, servicii poştale, extracţia de petrol şi gaze şi prospectarea şi extracţia de cărbune sau a altor combustibili solizi) şi contractele de concesiune de lucrări şi servicii precum şi remediile şi căile de atac în materie de achiziţii.

– darea în plată – propunerea legislativă are ca obiect crearea procedurii legale potrivit căreia debitorul, aflat în imposibilitatea de a achita împrumutul acordat în baza unui contract de credit să poată transmite către creditor dreptul de proprietate asupra creditorului în vederea stingerii integrale a obligaţiei asumate.

– protecţia consumatorului – clarificări cu privire la definiţia consumatorului, a garanţiei co-merciale, garanţiei legale de conformitate şi a certificatului de garanţie, combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, soluţionarea alternativă a litigiilor,

– funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

– libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

– organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

– domeniul siguranţei operaţiunilor petroliere offshore,

– regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electro-nice

– reglementări în materie de concurenţă, obligativităţi, pentru supermagazine şi hipermarketuri de a acorda un regim special produselor alimentare fabricate în România

– organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate

– aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN),

– fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe

– eficienţa energetică

– marketingul substituenţilor laptelui matern

– măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene şi creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor nerambursabile, gestionarea financiară a instrumentelor structurale

– asigurările şi reasigurările în România

– gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje

– etichetarea laptelui proaspăt pentru consum

– ajutor de stat individual pentru salvare – „Complexul Energetic Hunedoara“ – S.A

– mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

– protecţia sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa destinată consumului uman.

– accesul la primul loc de muncă al tinerilor fără experienţă profesională

– unele măsuri privind organizarea Institutului Român pentru Comerţ Exterior şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism

– societăţile comerciale – sediului electronic al operatorilor economici; unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată; modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului.

– acorduri de parteneriat economic

– proceduri de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

– completarea legislaţiei în domeniul turismului

– unele măsuri privind standardizarea naţională

– achiziţiile publice verzi în România.

– completarea legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

– modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

– comunicaţiile electronice – unele aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter perso-nal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electro-nice.

 

Comisii permanente

l  Comisia economică, industrii şi servicii – Preşedinte, de la data de 7.09.2015

l  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială – Membru, de la data de 20.12.2012

 

Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state

l  Grupul parlamentar de prietenie cu Brazilia – Vicepreşedinte

l  Grupul parlamentar de prietenie cu Polonia – Membru

1 COMENTARIU

  1. In 20 de ani de cand il cunosc pe dl Tapu (era subprefect taranist in 1998) mi s-a acrit.POATE VAD SI ALTII PE LA PNL INAINTE CA ACEST PARTID SA SE DESFIINTEZE!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.